VIDEO CHỌN LỌC

Trận đại chiến không hồi kết giữa cá sấu và trăn Nam Mỹ
Mặc dù đều là những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn trong tự nhiên, nhưng cá sấu và trăn đôi khi đối địch nhau trong những trận chiến nảy lửa.