VIDEO CHỌN LỌC

Cận cảnh hổ mang chúa khổng lồ nuốt ngấu nghiến đồng loại
Hổ mang chúa là nỗi khiếp sợ của những loài bò sát, lưỡng cư và những loài thú nhỏ. Rắn hổ mang có thể sẵn sàng ăn thịt ngay cả đồng loại...