Chỉ số không khí

Hà Nội
182
TP HCM
59
Hải Phòng
124
Nha Trang
33
Đà Nẵng
25
Đà Lạt
47
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 22:47 - 05/12/2023
Thay đổi khu vực
19oC
Đêm nhiều mây
Hôm nay
(05/12 Thứ Ba)
18oC - 25oC
Ngày mai
(06/12 Thứ Tư)
20oC - 24oC
Ngày kia
(07/12 Thứ Năm)
17oC - 25oC

Hiện tại Hôm nay
05/12 Thứ Ba
Ngày mai
06/12 Thứ Tư
Ngày kia
07/12 Thứ Năm

TP.HCM

27oC
Đêm nhiều mây
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Nẵng

26oC
Đêm nhiều mây
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 27oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa dông

Nha Trang

25oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 30oC
Có mây, không mưa
27oC - 30oC
Có mây, không mưa
27oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hải Phòng

20oC
Đêm nhiều mây
18oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 26oC
Có mây, không mưa

Lai Châu

Đang cập nhật
15oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
14oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa
12oC - 20oC
Nhiều mây, không mưa

Tuyên Quang

Đang cập nhật
18oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
15oC - 26oC
Có mây, không mưa

Yên Bái

Đang cập nhật
18oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 24oC
Có mây, không mưa

Sơn La

20oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
15oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa

Việt Trì

18oC
Có mưa phùn
18oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 26oC
Có mây, không mưa

Bắc cạn

Đang cập nhật
17oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
16oC - 25oC
Có mây, không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
18oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 26oC
Có mây, không mưa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
18oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 26oC
Có mây, không mưa

Cao Bằng

Đang cập nhật
16oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
13oC - 24oC
Có mây, không mưa

Điện Biên

Đang cập nhật
18oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông
18oC - 27oC
Nhiều mây, không mưa
15oC - 26oC
Có mây, không mưa

Hà Giang

Đang cập nhật
17oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
15oC - 22oC
Có mây, không mưa

Hải Dương

Đang cập nhật
18oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 25oC
Có mây, không mưa

Hòa Bình

Đang cập nhật
18oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 24oC
Có mây, không mưa

Hưng Yên

Đang cập nhật
18oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 25oC
Có mây, không mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
16oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa
15oC - 24oC
Có mây, không mưa

Lào Cai

Đang cập nhật
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 25oC
Có mây, không mưa

Nam Định

Đang cập nhật
19oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 26oC
Có mây, không mưa

Ninh Bình

Đang cập nhật
18oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 25oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
18oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 25oC
Có mây, không mưa

Quảng Bình

Đang cập nhật
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
24oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
23oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa dông

Quảng Nam

Đang cập nhật
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 28oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
25oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa dông

Quảng Ninh

Đang cập nhật
20oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 25oC
Có mây, không mưa

Quảng Trị

Đang cập nhật
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa dông
22oC - 27oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa dông

Thái Bình

Đang cập nhật
18oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 26oC
Có mây, không mưa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
18oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
16oC - 26oC
Có mây, không mưa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 26oC
Có mây, không mưa

Huế

Đang cập nhật
23oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa vừa
22oC - 27oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa dông

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
18oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 26oC
Có mây, không mưa

Cần Thơ

28oC
Đêm có mây
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vinh

22oC
Có mưa
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 24oC
Có mây, có mưa rào và dông

Pleicu

20oC
Đêm có mây
19oC - 31oC
Có mây, không mưa
19oC - 30oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, không mưa

An Giang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bạc Liêu

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bến Tre

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Định

Đang cập nhật
26oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Phước

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Cà Mau

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Lạt

Đang cập nhật
14oC - 30oC
Có mây, không mưa
19oC - 30oC
Có mây, không mưa
19oC - 30oC
Có mây, không mưa

Đắk Lắk

Đang cập nhật
14oC - 29oC
Có mây, không mưa
23oC - 28oC
Có mây, không mưa
23oC - 28oC
Có mây, không mưa

Đắk Nông

Đang cập nhật
18oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
19oC - 30oC
Có mây, không mưa
19oC - 30oC
Có mây, không mưa

Đồng Nai

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa dông
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa dông

Hậu Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kiên Giang

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kon Tum

Đang cập nhật
21oC - 32oC
Có mây, không mưa
20oC - 32oC
Có mây, không mưa
22oC - 31oC
Có mây, không mưa

Long An

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Ninh Thuận

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 31oC
Có mây, không mưa
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Phú Yên

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Sóc Trăng

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tiền Giang

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Long

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vũng Tàu

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cập nhật: 22:47 - 05/12/2023

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Dự báo thời tiết

Bắc Bộ sắp đón rét đậm, rét hại, có nơi dưới 11 độ C

Bắc Bộ sắp đón rét đậm, rét hại, có nơi dưới 11 độ C

Do không khí lạnh mạnh sắp tràn về, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.
Thủ tướng: Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp Tết

Thủ tướng: Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp Tết

Để phòng ngừa tai nạn và giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm liên quan về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều.

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN