Hà Nội 12:12 - 25/05/2020
Thay đổi khu vực
31oC
Nhiều mây, không mưa
Hôm nay
(25/05 Thứ Hai)
28oC - 36oC
Ngày mai
(26/05 Thứ Ba)
28oC - 32oC
Ngày kia
(27/05 Thứ Tư)
26oC - 32oC

Hiện tại Hôm nay
25/05 Thứ Hai
Ngày mai
26/05 Thứ Ba
Ngày kia
27/05 Thứ Tư

TP.HCM

29oC
Nhiều mây, không mưa
26oC - 35oC
Có mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Đà Nẵng

35oC
Mây thay đổi, trời nắng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nha Trang

32oC
Nhiều mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
28oC - 32oC
Có mây, không mưa

Hải Phòng

32oC
Nhiều mây, không mưa
28oC - 35oC
Có mây, không mưa
28oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thanh Hóa

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
21oC - 29oC
Có mây, không mưa
21oC - 22oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 23oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thái Bình

Đang cập nhật
28oC - 36oC
Có mây, không mưa
28oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Điện Biên

Đang cập nhật
24oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
26oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
25oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Cần Thơ

31oC
Mây thay đổi, trời nắng
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, không mưa

Vinh

35oC
Ít mây, trời nắng
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào
28oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Sơn La

28oC
Mây thay đổi, trời nắng
23oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Việt Trì

28oC
Nhiều mây, không mưa
24oC - 35oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Pleicu

24oC
Nhiều mây, không mưa
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

An Giang

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc cạn

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc Giang

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bạc Liêu

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bến Tre

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 35oC
Có mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Định

Đang cập nhật
28oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cà Mau

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Cao Bằng

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Lạt

Đang cập nhật
19oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 29oC
Có mây, không mưa
21oC - 29oC
Có mây, không mưa

Đắk Lắk

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Nông

Đang cập nhật
22oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 31oC
Có mây, không mưa

Đồng Nai

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Hà Giang

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Nhiều mây, có mưa vừa
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hải Dương

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hậu Giang

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hòa Bình

Đang cập nhật
27oC - 37oC
Có mây, không mưa
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hưng Yên

Đang cập nhật
29oC - 36oC
Có mây, không mưa
29oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kiên Giang

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Kon Tum

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 30oC
Có mây, không mưa

Lai Châu

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lạng Sơn

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
22oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lào Cai

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Long An

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Nam Định

Đang cập nhật
29oC - 36oC
Có mây, không mưa
29oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Ninh Bình

Đang cập nhật
29oC - 36oC
Có mây, không mưa
29oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Ninh Thuận

Đang cập nhật
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
28oC - 36oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Phủ Lý

Đang cập nhật
28oC - 36oC
Có mây, không mưa
28oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Phú Yên

Đang cập nhật
27oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
29oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
29oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Quảng Bình

Đang cập nhật
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
28oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
26oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Nam

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
27oC - 37oC
Có mây, có mưa rào

Quảng Ninh

Đang cập nhật
28oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Trị

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Sóc Trăng

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Có mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Huế

Đang cập nhật
25oC - 37oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 37oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tiền Giang

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tuyên Quang

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Long

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Yên Bái

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cập nhật: 12:12 - 25/05/2020

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết