Chỉ số không khí
Hà Nội
58
TP HCM
33
Hải Phòng
5
Nha Trang
65
Đà Nẵng
41
Đà Lạt
15
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 01:33 - 24/06/2024
Thay đổi khu vực
28oC
Đêm có mưa rào
Hôm nay
(24/06 Thứ Hai)
27oC - 32oC
Ngày mai
(25/06 Thứ Ba)
25oC - 30oC
Ngày kia
(26/06 Thứ Tư)
26oC - 31oC

Hiện tại Hôm nay
24/06 Thứ Hai
Ngày mai
25/06 Thứ Ba
Ngày kia
26/06 Thứ Tư

TP.HCM

26oC
Đêm nhiều mây
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 35oC
Có mây, không mưa

Đà Nẵng

27oC
Đêm nhiều mây
27oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nha Trang

28oC
Đêm nhiều mây
27oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hải Phòng

27oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Nam Định

Đang cập nhật
27oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Ninh Bình

Đang cập nhật
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Ninh Thuận

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Phủ Lý

Đang cập nhật
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Phú Yên

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, không mưa

Quảng Bình

Đang cập nhật
28oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa dông
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Quảng Nam

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Quảng Ninh

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Quảng Trị

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Tây Ninh

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Thái Bình

Đang cập nhật
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa
23oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
27oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Huế

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tiền Giang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Long

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vũng Tàu

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Cần Thơ

26oC
Đêm có mưa rào
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Pleicu

21oC
Có mưa
21oC - 26oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 27oC
Có mây, không mưa

An Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bạc Liêu

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bến Tre

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 35oC
Có mây, không mưa

Cà Mau

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hậu Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kiên Giang

Đang cập nhật
26oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Sóc Trăng

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Điện Biên

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Lai Châu

Đang cập nhật
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa dông
22oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa vừa
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Sơn La

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Hòa Bình

Đang cập nhật
27oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Lào Cai

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa to
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa to

Tuyên Quang

Đang cập nhật
27oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
27oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to

Yên Bái

Đang cập nhật
28oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to

Vinh

27oC
Đêm nhiều mây
27oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa dông
27oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
27oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa dông

Việt Trì

Đang cập nhật
27oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to

Bắc cạn

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Bắc Giang

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Bình Định

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Đà Lạt

Đang cập nhật
18oC - 25oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
19oC - 28oC
Có mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa

Đắk Lắk

Đang cập nhật
24oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Nông

Đang cập nhật
21oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 30oC
Có mây, không mưa

Đồng Nai

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Giang

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 34oC
Có mây, có mưa rào

Hải Dương

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Hưng Yên

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Kon Tum

Đang cập nhật
23oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lạng Sơn

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Long An

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cập nhật: 01:33 - 24/06/2024

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Dự báo thời tiết

Miền Trung, Nam Bộ đón mưa rất lớn

Miền Trung, Nam Bộ đón mưa rất lớn

Dự báo hôm nay (23/6), hầu hết các khu vực trên cả nước đều đón mưa dông, riêng miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
TPHCM sắp mưa lớn, đề phòng ngập úng

TPHCM sắp mưa lớn, đề phòng ngập úng

Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 22/6 đến ngày 24/6, khu vực TPHCM có mưa vừa, rải rác mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, vùng kém khả năng tiêu thoát nước.
Đợt nắng nóng ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

Đợt nắng nóng ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

Hôm nay (18/6), khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.
Miền Bắc đón mưa lớn ngay sau nắng nóng gay gắt

Miền Bắc đón mưa lớn ngay sau nắng nóng gay gắt

Hôm nay (14/6), miền Bắc có nắng nóng gay gắt, từ chiều tối nay và đêm nay, trời chuyển mưa dông kéo dài. Miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Nam Bộ và Tây Nguyên mưa dông vào chiều tối, cục bộ mưa to.
Miền Bắc, miền Trung nắng nóng đỉnh điểm

Miền Bắc, miền Trung nắng nóng đỉnh điểm

Hôm nay (13/6) nhiệt độ tiếp tục tăng ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Dự báo nhiệt độ cao nhất khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ từ 36-38 độ, ở miền Trung từ 36-39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông rải rác.
Miền Bắc nắng nóng gay gắt trước khi mưa lớn

Miền Bắc nắng nóng gay gắt trước khi mưa lớn

Khu vực miền Bắc sẽ có 3 ngày (12-14/6) nắng nóng gay gắt trước khi đón đợt mưa lớn diện rộng từ chiều tối ngày 14/6. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Miền Trung hôm nay cũng nắng nóng 36-39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối có mưa rào rải rác.
Dự báo tình hình mưa dông ở miền Bắc

Dự báo tình hình mưa dông ở miền Bắc

Ngày hôm nay (10/6), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác nhưng cường độ giảm so với hôm qua, mưa lớn chỉ còn xuất hiện cục bộ vài nơi. Từ đêm nay, mưa giảm. Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối có mưa dông. Các khu vực còn lại của miền Trung ngày nắng nóng, ít mưa.
Vì sao ông Phạm Văn Tam của Tập đoàn Asanzo bị khởi tố?

Vì sao ông Phạm Văn Tam của Tập đoàn Asanzo bị khởi tố?

Công an TPHCM xác định, 2 CEO của Công ty CP Tập đoàn Asanzo là ông Phạm Văn Tam và Phạm Xuân Tình đã lợi dụng pháp danh công ty này và các công ty con để mua linh kiện, lắp ráp điều hoà nhiệt độ, bán ra thị trường và trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng.

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN