Hà Nội 13:00 - 10/12/2019
Thay đổi khu vực
Đang cập nhật Hôm nay
(10/12 Thứ Ba)
13oC - 23oC
Ngày mai
(11/12 Thứ Tư)
13oC - 23oC
Ngày kia
(12/12 Thứ Năm)
14oC - 24oC

Hiện tại Hôm nay
10/12 Thứ Ba
Ngày mai
11/12 Thứ Tư
Ngày kia
12/12 Thứ Năm

TP.HCM

Đang cập nhật
21oC - 33oC
Có mây, không mưa
21oC - 33oC
Có mây, không mưa
22oC - 33oC
Có mây, không mưa

Đà Nẵng

Đang cập nhật
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Nha Trang

Đang cập nhật
23oC - 29oC
Có mây, không mưa
23oC - 30oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa

Hải Phòng

Đang cập nhật
12oC - 23oC
Ít mây không mưa
13oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
14oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa

Sơn La

Đang cập nhật
12oC - 22oC
Ít mây không mưa
13oC - 23oC
Ít mây không mưa
13oC - 23oC
Ít mây không mưa

Việt Trì

Đang cập nhật
12oC - 22oC
Ít mây không mưa
13oC - 23oC
Ít mây không mưa
13oC - 23oC
Ít mây không mưa

An Giang

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bắc cạn

Đang cập nhật
14oC - 21oC
Ít mây không mưa
15oC - 22oC
Ít mây không mưa
15oC - 22oC
Ít mây không mưa

Bến Tre

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Bình Dương

Đang cập nhật
21oC - 32oC
Có mây, không mưa
21oC - 32oC
Có mây, không mưa
22oC - 32oC
Có mây, không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
21oC - 34oC
Có mây, không mưa
21oC - 33oC
Có mây, không mưa
21oC - 33oC
Có mây, không mưa

Cao Bằng

Đang cập nhật
11oC - 23oC
Ít mây không mưa
12oC - 24oC
Ít mây không mưa
12oC - 24oC
Ít mây không mưa

Đắk Lắk

Đang cập nhật
18oC - 27oC
Có mây, không mưa
18oC - 27oC
Có mây, không mưa
19oC - 27oC
Có mây, không mưa

Đồng Nai

Đang cập nhật
21oC - 33oC
Có mây, không mưa
22oC - 33oC
Có mây, không mưa
22oC - 33oC
Có mây, không mưa

Đồng Tháp

Đang cập nhật
22oC - 33oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa

Hà Giang

Đang cập nhật
11oC - 23oC
Ít mây không mưa
11oC - 23oC
Ít mây không mưa
12oC - 23oC
Ít mây không mưa

Hải Dương

Đang cập nhật
13oC - 23oC
Có mây, không mưa
14oC - 24oC
Có mây, không mưa
14oC - 24oC
Có mây, không mưa

Hậu Giang

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Hòa Bình

Đang cập nhật
14oC - 24oC
Ít mây không mưa
15oC - 24oC
Ít mây không mưa
15oC - 24oC
Ít mây không mưa

Hưng Yên

Đang cập nhật
14oC - 24oC
Có mây, không mưa
15oC - 25oC
Có mây, không mưa
15oC - 25oC
Có mây, không mưa

Kiên Giang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
8oC - 20oC
Ít mây không mưa
9oC - 21oC
Ít mây không mưa
10oC - 21oC
Ít mây không mưa

Lào Cai

Đang cập nhật
14oC - 24oC
Ít mây không mưa
15oC - 24oC
Ít mây không mưa
15oC - 24oC
Ít mây không mưa

Long An

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Ninh Thuận

Đang cập nhật
10oC - 24oC
Ít mây không mưa
11oC - 25oC
Ít mây không mưa
11oC - 25oC
Ít mây không mưa

Phú Yên

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa

Quảng Bình

Đang cập nhật
18oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa

Quảng Nam

Đang cập nhật
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Quảng Trị

Đang cập nhật
17oC - 22oC
Có mây, có mưa rào
18oC - 22oC
Có mây, có mưa rào
18oC - 22oC
Có mây, có mưa rào

Sóc Trăng

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
23oC - 32oC
Có mây, không mưa

Tây Ninh

Đang cập nhật
20oC - 32oC
Có mây, không mưa
20oC - 32oC
Có mây, không mưa
20oC - 32oC
Có mây, không mưa

Thái Bình

Đang cập nhật
14oC - 23oC
Có mây, không mưa
15oC - 23oC
Có mây, không mưa
15oC - 24oC
Có mây, không mưa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
11oC - 21oC
Ít mây không mưa
12oC - 22oC
Ít mây không mưa
12oC - 23oC
Ít mây không mưa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
15oC - 23oC
Có mây, không mưa
16oC - 24oC
Có mây, không mưa
17oC - 24oC
Có mây, không mưa

Tiền Giang

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Tuyên Quang

Đang cập nhật
11oC - 22oC
Ít mây không mưa
12oC - 22oC
Ít mây không mưa
13oC - 23oC
Ít mây không mưa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
21oC - 32oC
Có mây, không mưa
22oC - 33oC
Có mây, không mưa
22oC - 33oC
Có mây, không mưa

Cần Thơ

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Pleicu

Đang cập nhật
16oC - 29oC
Ít mây không mưa
17oC - 30oC
Ít mây không mưa
16oC - 30oC
Ít mây không mưa

Bạc Liêu

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
23oC - 32oC
Có mây, không mưa

Bình Định

Đang cập nhật
23oC - 29oC
Có mây, không mưa
24oC - 29oC
Có mây, không mưa
24oC - 29oC
Có mây, không mưa

Cà Mau

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Kon Tum

Đang cập nhật
20oC - 29oC
Ít mây không mưa
21oC - 29oC
Ít mây không mưa
21oC - 30oC
Ít mây không mưa

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Có mây, không mưa
21oC - 26oC
Có mây, không mưa
21oC - 27oC
Có mây, không mưa

Quảng Ninh

Đang cập nhật
13oC - 22oC
Ít mây không mưa
14oC - 21oC
Ít mây không mưa
14oC - 21oC
Ít mây không mưa

Huế

Đang cập nhật
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Vĩnh Long

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
12oC - 22oC
Ít mây không mưa
13oC - 23oC
Ít mây không mưa
13oC - 23oC
Ít mây không mưa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
13oC - 24oC
Ít mây không mưa
14oC - 25oC
Ít mây không mưa
14oC - 25oC
Ít mây không mưa

Đắk Nông

Đang cập nhật
15oC - 29oC
Có mây, không mưa
16oC - 29oC
Có mây, không mưa
16oC - 30oC
Có mây, không mưa

Lai Châu

Đang cập nhật
10oC - 24oC
Ít mây không mưa
11oC - 25oC
Ít mây không mưa
11oC - 25oC
Ít mây không mưa

Nam Định

Đang cập nhật
14oC - 23oC
Có mây, không mưa
15oC - 23oC
Có mây, không mưa
16oC - 23oC
Có mây, không mưa

Ninh Bình

Đang cập nhật
14oC - 23oC
Có mây, không mưa
15oC - 24oC
Có mây, không mưa
15oC - 24oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
14oC - 23oC
Có mây, không mưa
15oC - 24oC
Có mây, không mưa
15oC - 24oC
Có mây, không mưa

Yên Bái

Đang cập nhật
11oC - 23oC
Ít mây không mưa
12oC - 24oC
Ít mây không mưa
12oC - 24oC
Ít mây không mưa

Đà Lạt

Đang cập nhật
13oC - 24oC
Có mây, không mưa
13oC - 25oC
Có mây, không mưa
13oC - 25oC
Có mây, không mưa

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
18oC - 21oC
Có mây, không mưa
19oC - 22oC
Có mây, không mưa
19oC - 22oC
Có mây, không mưa

Điện Biên

Đang cập nhật
9oC - 25oC
Ít mây không mưa
10oC - 26oC
Ít mây không mưa
10oC - 26oC
Ít mây không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
13oC - 24oC
Ít mây không mưa
14oC - 24oC
Ít mây không mưa
14oC - 24oC
Ít mây không mưa

Cập nhật: 13:00 - 10/12/2019

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết