Hà Nội 13:30 - 22/04/2019
Thay đổi khu vực
27oC
Nhiều mây, không mưa
Hôm nay
(22/04 Thứ Hai)
27oC - 36oC
Ngày mai
(23/04 Thứ Ba)
28oC - 33oC
Ngày kia
(24/04 Thứ Tư)
27oC - 34oC

Hiện tại Hôm nay
22/04 Thứ Hai
Ngày mai
23/04 Thứ Ba
Ngày kia
24/04 Thứ Tư

TP.HCM

30oC
Ít mây, trời nắng
27oC - 36oC
Có mây, không mưa
27oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 36oC
Có mây, không mưa

Đà Nẵng

28oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 37oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Nha Trang

28oC
Mây thay đổi, trời nắng
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Có mây, không mưa

Hải Phòng

25oC
Nhiều mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cần Thơ

Đang cập nhật
26oC - 37oC
Có mây, không mưa
26oC - 37oC
Có mây, không mưa
27oC - 36oC
Có mây, không mưa

Sơn La

23oC
Ít mây, trời nắng
23oC - 36oC
Có mây, không mưa
23oC - 34oC
Có mây, không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa

Việt Trì

26oC
Mây thay đổi, trời nắng
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Pleicu

24oC
Mây thay đổi, trời nắng
23oC - 34oC
Có mây, không mưa
23oC - 34oC
Có mây, không mưa
23oC - 35oC
Có mây, không mưa

An Giang

Đang cập nhật
27oC - 37oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 37oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Bắc cạn

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Có mây, không mưa

Bạc Liêu

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, không mưa
25oC - 35oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Có mây, không mưa

Bến Tre

Đang cập nhật
27oC - 37oC
Có mây, không mưa
27oC - 37oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông

Bình Định

Đang cập nhật
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
28oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 31oC
Có mây, không mưa

Bình Dương

Đang cập nhật
27oC - 37oC
Có mây, không mưa
27oC - 37oC
Có mây, không mưa
26oC - 36oC
Có mây, không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
27oC - 37oC
Có mây, không mưa
27oC - 37oC
Có mây, không mưa
26oC - 36oC
Có mây, không mưa

Cà Mau

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Có mây, không mưa
27oC - 36oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
23oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào

Đà Lạt

Đang cập nhật
14oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
14oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
15oC - 28oC
Có mây, không mưa

Đắk Lắk

Đang cập nhật
24oC - 36oC
Có mây, không mưa
24oC - 36oC
Có mây, không mưa
24oC - 37oC
Có mây, không mưa

Đắk Nông

Đang cập nhật
24oC - 35oC
Có mây, không mưa
24oC - 35oC
Có mây, không mưa
22oC - 35oC
Có mây, không mưa

Điện Biên

Đang cập nhật
22oC - 37oC
Có mây, không mưa
24oC - 36oC
Có mây, không mưa
24oC - 37oC
Có mây, có mưa rào

Đồng Nai

Đang cập nhật
26oC - 37oC
Có mây, ngày có mưa rào
26oC - 37oC
Có mây, ngày có mưa rào
26oC - 37oC
Có mây, không mưa

Đồng Tháp

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Có mây, không mưa
25oC - 35oC
Có mây, không mưa

Hà Giang

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 37oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 38oC
Có mây, có mưa rào

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
29oC - 38oC
Có mây, không mưa
28oC - 35oC
Có mây, không mưa
28oC - 36oC
Có mây, không mưa

Hải Dương

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Hậu Giang

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Hòa Bình

Đang cập nhật
26oC - 37oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Có mây, không mưa
28oC - 36oC
Có mây, không mưa

Hưng Yên

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Có mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Kiên Giang

Đang cập nhật
28oC - 35oC
Có mây, không mưa
28oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào

Kon Tum

Đang cập nhật
23oC - 35oC
Có mây, không mưa
23oC - 35oC
Có mây, không mưa
24oC - 36oC
Có mây, không mưa

Lai Châu

Đang cập nhật
21oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
20oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 30oC
Có mây, không mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Lào Cai

Đang cập nhật
24oC - 37oC
Có mây, có mưa rào
30oC - 39oC
Có mây, có mưa rào
30oC - 41oC
Có mây, không mưa

Long An

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào

Nam Định

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Có mây, không mưa
27oC - 32oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Ninh Bình

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Ninh Thuận

Đang cập nhật
21oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
20oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 30oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Phú Yên

Đang cập nhật
25oC - 37oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 35oC
Có mây, không mưa

Quảng Bình

Đang cập nhật
20oC - 39oC
Ít mây không mưa
29oC - 38oC
Ít mây không mưa
29oC - 38oC
Có mây, không mưa

Quảng Nam

Đang cập nhật
25oC - 38oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
26oC - 37oC
Có mây, không mưa
28oC - 35oC
Có mây, không mưa
27oC - 36oC
Có mây, không mưa

Quảng Ninh

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 30oC
Có mây, không mưa
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào

Quảng Trị

Đang cập nhật
28oC - 39oC
Ít mây không mưa
29oC - 36oC
Ít mây không mưa
28oC - 37oC
Có mây, không mưa

Sóc Trăng

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
28oC - 37oC
Có mây, không mưa
28oC - 37oC
Có mây, không mưa
27oC - 36oC
Có mây, không mưa

Thái Bình

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, không mưa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Huế

Đang cập nhật
24oC - 39oC
Có mây, có mưa rào và dông
30oC - 39oC
Có mây, có mưa rào và dông
30oC - 38oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tiền Giang

Đang cập nhật
25oC - 37oC
Có mây, không mưa
25oC - 37oC
Có mây, không mưa
25oC - 36oC
Có mây, không mưa

Tuyên Quang

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Long

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 36oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Yên Bái

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa
28oC - 35oC
Có mây, không mưa

Cập nhật: 13:30 - 22/04/2019

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết