Hà Nội 13:30 - 24/10/2019
Thay đổi khu vực
Đang cập nhật Hôm nay
(24/10 Thứ Năm)
23oC - 27oC
Ngày mai
(25/10 Thứ Sáu)
21oC - 28oC
Ngày kia
(26/10 Thứ Bảy)
22oC - 29oC

Hiện tại Hôm nay
24/10 Thứ Năm
Ngày mai
25/10 Thứ Sáu
Ngày kia
26/10 Thứ Bảy

TP.HCM

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Đà Nẵng

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Nha Trang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 30oC
Có mây, không mưa
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào

Hải Phòng

Đang cập nhật
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 27oC
Có mây, ngày có mưa rào
21oC - 29oC
Có mây, không mưa

Cần Thơ

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Sơn La

Đang cập nhật
17oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào
16oC - 27oC
Có mây, không mưa
19oC - 26oC
Có mây, không mưa

Việt Trì

Đang cập nhật
22oC - 27oC
Có mây, ngày có mưa rào
21oC - 28oC
Có mây, không mưa
21oC - 29oC
Có mây, không mưa

Pleicu

Đang cập nhật
18oC - 32oC
Có mây, không mưa
17oC - 31oC
Có mây, không mưa
19oC - 28oC
Có mây, có mưa rào

An Giang

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Bắc cạn

Đang cập nhật
20oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào
21oC - 29oC
Có mây, không mưa
19oC - 28oC
Có mây, không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
19oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 29oC
Có mây, không mưa
21oC - 29oC
Có mây, không mưa

Bạc Liêu

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
20oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 29oC
Có mây, không mưa
21oC - 29oC
Có mây, không mưa

Bến Tre

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào
23oC - 30oC
Có mây, không mưa

Bình Định

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Bình Dương

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
22oC - 34oC
Có mây, không mưa
22oC - 34oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Cà Mau

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào
24oC - 30oC
Có mây, không mưa

Cao Bằng

Đang cập nhật
19oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 28oC
Có mây, không mưa
18oC - 26oC
Có mây, không mưa

Đà Lạt

Đang cập nhật
15oC - 25oC
Có mây, không mưa
16oC - 24oC
Có mây, không mưa
17oC - 25oC
Có mây, không mưa

Đắk Lắk

Đang cập nhật
21oC - 31oC
Có mây, không mưa
21oC - 29oC
Có mây, không mưa
21oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Đắk Nông

Đang cập nhật
18oC - 32oC
Có mây, không mưa
18oC - 31oC
Có mây, không mưa
19oC - 30oC
Có mây, có mưa rào

Điện Biên

Đang cập nhật
20oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
19oC - 28oC
Có mây, không mưa
22oC - 29oC
Có mây, không mưa

Đồng Nai

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, không mưa

Đồng Tháp

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào
25oC - 31oC
Có mây, không mưa

Hà Giang

Đang cập nhật
22oC - 27oC
Có mây, ngày có mưa rào
23oC - 28oC
Có mây, không mưa
19oC - 27oC
Có mây, có mưa rào

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
24oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa dông

Hải Dương

Đang cập nhật
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa to
22oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào
22oC - 29oC
Có mây, không mưa

Hậu Giang

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
28oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào
22oC - 30oC
Có mây, không mưa

Hưng Yên

Đang cập nhật
23oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to
22oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào
22oC - 29oC
Có mây, không mưa

Kiên Giang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Kon Tum

Đang cập nhật
22oC - 32oC
Có mây, không mưa
21oC - 31oC
Có mây, không mưa
20oC - 32oC
Có mây, không mưa

Lai Châu

Đang cập nhật
18oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào
18oC - 28oC
Có mây, không mưa
17oC - 23oC
Có mây, có mưa rào

Lạng Sơn

Đang cập nhật
18oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
17oC - 24oC
Có mây, không mưa
18oC - 27oC
Có mây, không mưa

Lào Cai

Đang cập nhật
23oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào
22oC - 28oC
Có mây, không mưa
22oC - 28oC
Có mây, có mưa rào

Long An

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Nam Định

Đang cập nhật
23oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to
22oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 29oC
Có mây, không mưa

Ninh Bình

Đang cập nhật
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa to
21oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 29oC
Có mây, không mưa

Ninh Thuận

Đang cập nhật
18oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào
18oC - 28oC
Có mây, không mưa
17oC - 23oC
Có mây, có mưa rào

Phủ Lý

Đang cập nhật
23oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to
21oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 29oC
Có mây, không mưa

Phú Yên

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa
25oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Quảng Bình

Đang cập nhật
25oC - 29oC
Có mây, không mưa
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Quảng Ninh

Đang cập nhật
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
21oC - 29oC
Có mây, không mưa

Quảng Trị

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Có mây, không mưa
24oC - 28oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Sóc Trăng

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào
22oC - 30oC
Có mây, không mưa

Tây Ninh

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Thái Bình

Đang cập nhật
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 29oC
Có mây, không mưa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
19oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào
20oC - 29oC
Có mây, không mưa
21oC - 29oC
Có mây, không mưa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 28oC
Có mây, có mưa rào

Huế

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Tiền Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Tuyên Quang

Đang cập nhật
22oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào
22oC - 29oC
Có mây, không mưa
21oC - 28oC
Có mây, có mưa rào

Vĩnh Long

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
28oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
22oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 28oC
Có mây, không mưa
21oC - 29oC
Có mây, không mưa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Yên Bái

Đang cập nhật
22oC - 27oC
Có mây, ngày có mưa rào
22oC - 28oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, có mưa rào

Hòa Bình

Đang cập nhật
20oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, không mưa

Quảng Nam

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Cập nhật: 13:30 - 24/10/2019

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết