Haute Couture có nghĩa là gì?

Haute Couture có nghĩa là gì? Từ lâu được coi là đỉnh cao của thời trang cao cấp, haute couture có một lịch sử lâu đời và phong phú về sự... 28/06/2022 | 17:37